SALVA LA TEUA
EMPRESA.

Crea cooperativa de treball.

NO ET PARES.

Salva la teua empresa

La teua empresa està en crisi?

La propietat de l'empresa es jubila i no hi ha relleu?


Informar-se bé i assessorar-se a temps abans de prendre la decisió de tancar o plantejar un procediment concursal pot salvar l'activitat i els llocs de treball mitjançant la transformació en una cooperativa de treball associat.

	La propietat de l'empresa es jubila
  • La propietat de l'empresa es jubila?
    Dona el relleu als treballadors.
  • Crisi empresarial?
    Una crisi tècnica, organitzativa i/o financera no té per què acabar en tancament, transformar en cooperativa de treball pot ser la solució.

TRANSFORMA EL TEU FUTUR

Socis cooperativistes


Els treballadors es converteixen en socis cooperativistes i, per tant, en els successors de la propietat de l'empresa a través d'una cooperativa de treball.

Cooperativa de treball


La cooperativa de treball permet als seus socis compartir riscos, responsabilitats i beneficis. L'objectiu últim d'una cooperativa de treball és proporcionar ocupacions estables i de qualitat.

Model democràtic


Implica un model de gestió diferent: democràtic, participatiu, equitatiu, que permet adoptar decisions consensuades i el propòsit del qual és la viabilitat de la iniciativa i el manteniment dels llocs de treball.

flechita

Els socis cooperativistes decideixen les condicions de treball, l'organització i el funcionament de l'empresa.

AVANTATGES

flechita

Els treballadors són els qui millor coneixen l'activitat i funcionament de l'empresa, atresoren un know-how molt valuós a l'hora de garantir la viabilitat de l'activitat econòmica.

flechita

La motivació a l'hora de conservar els seus llocs de treball és una força poderosa que contribueix a salvar l'activitat empresarial.

flechita

La conversió en cooperativa pot fer-se amb tots o amb part de la plantilla i és una manera que l'empresa puga preservar la seua història.

flechita

La comunicació amb els bancs, proveïdors i clients no s'interromp.

flechita

L'activitat econòmica roman en la zona i contribueix a la seua estabilitat econòmica i productiva.

FAQS

L'ÚLTIMA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL AFAVOREIX LA RECONVERSIÓ D'UNA EMPRESA EN CRISI EN COOPERATIVA?

La reforma de la Llei Concursal que ha entrat en vigor al setembre de 2022, després de modificar la Regla de Preferència, introdueix com a novetat que el tribunal podrà afavorir l'adquisició de l'empresa, íntegrament o per unitats productives, pels treballadors que decidisquen constituir-se en cooperativa de treball.

DE QUINA FORMA FACILITA LA LLEI CONCURSAL L'ASSUMPCIÓ DE L'EMPRESA PELS TREBALLADORS?

Les persones treballadores de l'empresa en concurs que passen a integrar la cooperativa seran beneficiàries del 100% de la Prestació per desocupació que hagen generat en la seua modalitat de Pagament Únic, sense necessitat de passar prèviament per una situació legal de desocupació. L'objectiu és destinar aquesta prestació a l'adquisició de la societat, així com a subvencionar les quotes a la Seguretat Social.

EN QUIN MOMENT CAL PLANTEJAR LA TRANSFORMACIÓ D'UNA EMPRESA EN CRISI A CTA?

Quan s'advertisquen els primers senyals que la situació de l'empresa és crítica o que no hi ha relleu en la propietat que assegure la seua continuïtat per a evitar que la situació continue empitjorant i comprometa encara més la viabilitat futura de l'activitat.

PER QUÈ SI UNA EMPRESA NO ÉS VIABLE COM A SL POT SER-HO COM A COOPERATIVA DE TREBALL?

La fórmula jurídica cooperativa ofereix una sèrie d'avantatges que la converteixen en un model d'empresa amb més opcions a l'hora de mantindre l'activitat: triar el Règim de cotització (General o RETA), beneficis fiscals, marc d'ajudes de la GVA… (Veure més).

POT UNA EMPRESA EN CRISI SOL·LICITAR CONCURS PROPOSANT QUE ELS SEUS TREBALLADORS ADQUIRISQUEN LA UNITAT PRODUCTIVA?

Sí, i es tramitaria pel procediment abreujat que imposa agilitat al procés (Veure més).

ÉS NECESSARI QUE TOTS ELS TREBALLADORS DE L'EMPRESA EN CRISI PARTICIPEN D'AQUESTA INICIATIVA PER A PODER-LA DUR A TERME?

No, en realitat podem constituir una CTA a partir de DUES persones.

UNA RECONVERSIÓ D'SL O SA A COOPERATIVA HA DE PASSAR SEMPRE PER UNA TRANSFORMACIÓ JURÍDICA?

No, els treballadors de l'empresa anterior poden constituir una cooperativa de treball de nova creació i beneficiar-se de les ajudes disponibles per a això.

FORMES DE RECONVERSIÓ EMPRESARIAL: TRANSFORMACIÓ JURÍDICA O CONSTITUCIÓ EX NOVO QUÈ CONVÉ MÉS?

Hem de triar segons el nostre cas concret. L'avantatge de fer una transformació és que l'empresa no deixa d'estar en funcionament facilitant la continuïtat de l'activitat econòmica… I si creem una Cooperativa des de 0, és un procediment jurídic més senzill i s'opta al marc d'ajudes a Cooperatives de la GVA, així com al Pagament Únic de desocupació (Veure més).

EXISTEIXEN SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ D'EMPRESES EN CRISIS EN COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT (CTA)?

No existeixen ajudes destinades específicament a la transformació jurídica d'empreses en crisis, però sí per a la integració de socis treballadors en CTA, per a finançar les seues despeses de constitució, a la inversió i ajudes per a finançar assistències tècniques, entre altres, complint una sèrie de requisits.

QUINS AVANTATGES TÉ QUE ELS EMPLEATS D'UNA EMPRESA EN CRISI PASSEN A SER ELS SOCIS DE LA NOVA CTA?

A més que els treballadors mantenen les seues ocupacions, l'organització conserva el talent i el knowhow de l'equip i el fons de comerç adquirit. I com ara els treballadors són també els propietaris de l'empresa, creix la implicació i la motivació del col·lectiu amb el futur del projecte empresarial i s'assumeixen de manera col·lectiva els riscos i dificultats.

PODEN ELS TREBALLADORS QUE PARTICIPEN EN LA RECONVERSIÓ DE L'EMPRESA EN CRISI ACCEDIR Al PAGAMENT ÚNIC PER A REALITZAR LES APORTACIONS Al CAPITAL SOCIAL DE LA COOPERATIVA QUE CONSTITUÏSQUEN?

Sí, si passa per una situació legal de desocupació com a pas previ a incorporar-se a la cooperativa com a soci/a. Això dependrà de diversos factors: el tipus de reconversió que realitzem (transformació jurídica o constitució nova cooperativa), el tipus de contracte que tinguera en l'empresa origen (temporal o indefinit) i el moment en què s'incorpore com a soci.

CANVIARÀ LA NOSTRA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL SI PASSEM DE SER TREBALLADORS D'UNA EMPRESA A SOCIS TREBALLADORS D'UNA COOPERATIVA?

Fins ara, heu cotitzat com a treballadors per compte alié en el Règim General i després de la reconversió en Cooperativa podeu triar: continuar amb el mateix règim d'afiliació o passar a cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

AFECTARÀ LES PRESTACIONS FUTURES?

Sí, i podrà millorar-les en funció del règim pel qual es decidisca cotitzar.

CANVIARAN LES CONDICIONS DE TREBALL, JORNADA, PERMISOS, SALARIS, etc...?

Poden canviar per a millorar-les. En tot cas, són els nous socis-treballadors de la cooperativa els qui decidiran sobre les condicions de la prestació del treball.

WEBINAR

Processos de transformació d'empreses en crisis o sense relleu a cooperativa de treball

BIBLIOTECA DE RECURSOS

SESSIÓ COL·LEGI D'ECONOMISTES D'ALACANT: Processos de reconversió d'empreses en crisis o sense relleu a cooperatives de treball associat

SESSIÓ COL·LEGI D'ECONOMISTES D'ALACANT: El Règim Fiscal de les Cooperatives de Treball Associat

SALVA LA TEUA EMPRESA,
Crea cooperativa de treball.
CASTELLÓ

C/ Císcar, 39 baix, 12003
Tels. 964 72 23 54 /
609 608 512
cast@fevecta.coop

VALÈNCIA

C/ Arzobispo Mayoral,
11-baix, 46002
Tels. 963 52 13 86 /
96 351 50 29
Fax 963 51 12 68
fevecta@fevecta.coop

XÀTIVA

C/ Cardenal Serra,
6 baix, 46800
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALACANT

C/ Bono Guarner,
6 baix, 03005
Tels. 965 13 38 53 /
609 610 253
Fax. 965 13 42 48
alic@fevecta.coop

Financien:

Generalitat valenciana Ministerio de Trabajo y Economía social UE - Fondo Social Europeo

FEVECTA